top of page

За нас 

Разкажи ми: видео записи на приказки, разкази и стихове за деца със специални образователни потребности е проект за деца на възраст около 10 г., които поради зрителни увреждания или дислексия не могат или се затрудняват да четат. Ние смятаме, че ако тези „нечетящи“ деца имат възможност чрез слушане и/или гледане да се докоснат до съвременна българска детска литература, това ще им помогне да преживеят усещането за съпричастност и себеизразяване, което книгите ни дават.

youtube.png
pexels-cottonbro-3661193.jpg

Нашата история

 

Ние се „поровихме“ сред познати и непознати книги за деца, сред любими, по-стари и чисто нови детски автори като Теодора Яна Якова, Катя Антонова, Виктор Самуилов, Сотир и Пенко Гелеви,  свързахме се с нови издателства като „Точица“ и „Рибка“ и с утвърдени като „Просвета“, с наследниците на братя Мормареви, Валери Петров и мн.др. С помощта на педагози и самите деца подбрахме чудесни откъси, а актьорите: Ицко Финци, Линда Русева, Ани Вълчанова, Бернарда Береану и Сотир Мелев, им дадоха глас и образ с прекрасния си актьорски прочит.

 

В проекта, осъществен с подкрепата на НФ “Култура“, участват още:

Педагог: Силвия Иванова

Музика: Нели Стойчева

Уеб дизайн и мултимедия: Ася Попова

Видео и анимация: Стоил Вътев

 

Специални благодарности за съдействието на издателство „Просвета“.

https://www.prosveta.bg/

 

Благодарности и на Кристина Костова, създател на  специалния шрифт Adys Font за хора с дислексия, с който са изработени всички наши материали по Проекта.

http://www.adysfont.com/

Бихме искали още да благодарим на:

Елка Белокапова, директор, както и на учителите, специалистите, охраната, шофьорите и разбира се децата от Специално училище за ученици с нарушено зрение "Луи Брайл" – целият проект е благодарност към тях;

https://bit.ly/3rHQy5m

 

Любомир Колевски – консултира и помага за всичко, свързано с компютри и незрящи;

https://bit.ly/3uhsEPS

 

Кина Андреева главен редактор, Издателство "Просвета" – за нейната отзивчивост, точна преценка и сериозна подкрепа;

https://www.prosveta.bg/

Проф. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова - автор на учебниците по български език и литература за 1. – 4. клас – работи системно за осъвременяване на началното образование и иска децата да са весели;

https://bit.ly/3fExy5c

 

Пенко и Сотир Гелеви и издателство "Ентусиаст" - изключителен талант, точност и отзивчивост - благодарим за книгите и рисунките;

https://enthusiast.bg/bg/avtori/penko-gelev

 

Т. Яна Якова и Манол Пейков, издател, "Жанет 45" – благодарим за лапите и котараците, за изключителната ви отзивчивост и щедрост;

https://lapi-kniga.com/

 

Димитър Стойчев, Фондация „Братя Мормареви“ - казва се „приятел пръв”;

http://mormarevibrothers.com/bio/

 

Столична библиотека, Детски отдел – за това че ги има;

https://www.libsofia.bg/page/bg/detski-otdel---novini.php

 

Силвия Чолева, радиожурналист, издател, поет – винаги я питайте за съвет;

https://www.silviacholeva.net/da.htm

 

Яна Генова, директор на фондация „Следваща страница“ – щедро и делово;

https://www.npage.org/

 

Нели Стойчева и "Miracle ELLOH" фондация – благодарим, че учите децата да пеят и чувстват;

https://www.youtube.com/channel/UCVHVBFqAohqLmmuxyJB_heQ

 

Даниела Петкова и Българско училище ,,Моята Азбука" в Западен Лондон – благодарим, че учите децата да говорят и знаят родния си език и литература;

https://www.moiata-azbuka.co.uk/

 

@1002 Productions: Калина Гарелова, Яна Сарандева

КОНТАКТ

Свържете се с нас! 

Email
 razkajimi.project@gmail.com

Калина Гарелова
 +359 887343869

Яна Сарандева
+359 888420547

Адрес
София 1000, ул."6ти септември" №4

bottom of page